Ładowanie

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ nie wymagają napraw i remontów, są łatwe w utylizacji.

W produkcji prętów kompozytowych zużywa się znacznie mniej energii.

Stosując pręty kompozytowe ARMASTEK™ dodatkowo ograniczamy emisję CO₂.

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ spełniają wszystkie postulaty dotyczące zarówno projektowania środowiskowego jak i koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Zalecenia zintegrowanego projektowania konstrukcji z betonu w zakresie wpływu na środowisko według MC2010 dotyczą następujących obszarów:

  • projektowanie konstrukcji,
  • projektowanie na trwałość koncentrujące się na odporności konstrukcji na wpływy otoczenia,
  • projektowanie środowiskowe obejmujące oceną i minimalizację wypływu konstrukcji na środowisko w całym okresie użytkowania.

Projektowanie środowiskowe pokrywa się w zasadzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju budownictwa, zgodnie z którą należy:

  • projektować obiekty o długim okresie eksploatacji, z materiałów trwałych i nie wymagających napraw i remontów,
  • zapewnienić łatwość oddzielania różnych materiałów od siebie przy remontach i rozbiórce,
  • wykorzystywać materiały o wysokim stopniu recyklizacji,
  • unikać materiałów generujących kłopotliwe odpady,
  • minimalizować użycie materiałów wysokoenergochłonnych.

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ są trwałe, nie wymagają napraw i remontów, są łatwy w utylizacji, nie generują kłopotliwych odpadów. W produkcji prętów kompozytowych zużywa się dużo mniej energii w stosunku do produkcji tradycyjnych zbrojeń. Szacuje się, że w produkcji danej ilości materiału zbrojeniowego, w przypadku kompozytów potrzeba tylko 20-30 procent tej energii, która zużytkowana zostaje w produkcji stali zbrojeniowej.

Poza tym poprzez redukcję betonu wynikającą z możliwości zmniejszenia grubości otuliny przy stosowaniu prętów kompozytowych, dodatkowo ograniczamy zużycie energii oraz emisję CO₂. Dla przykładu każda tona cementu emituje około tony CO₂.

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ spełniają wszystkie postulaty dotyczące zarówno projektowania nowego podejścia jak i koncepcji zrównoważonego rozwoju - są więc materiałem proekologicznym.