Ładowanie

Korzyści bieżace - podczas budowy

Mniejsza grubość betonu
Niższe koszty logistyczne
Szybszy i łatwiejszy montaż
Minimalizacja odpadów i strat

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ charakteryzują się 2,5-krotnie wyższą wytrzymałością na rozciąganie od stali w gatunku AIII. Oznacza to, że do uzyskania takiego samego stopnia uzbrojenia można zastosować pręty kompozytowe o mniejszej średnicy w stosunku do prętów stalowych. Zastosowanie mniejszej średnicy zbrojenia umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności wynikającej ze zmniejszenia grubości betonu.

Znaczna redukcja wagi pozwala na uzyskanie kolejnych oszczędności związanych z załadunkiem, rozładunkiem i układaniem prętów na budowie. Czynności te można bezpiecznie wykonać ręcznie i nie trzeba używać specjalistycznych dźwigów.

Ponadto pręty kompozytowe ARMASTEK™ w podstawowym zakresie stosowanych średnic są produkowane w zwojach (pakowane w wiązkach po 200 metrów), co gwarantuje optymalne wykorzystanie całego zbrojenia bez strat materiałowych (niewykorzystane końcówki), unikamy też konieczności stosowania zakładów prętów (przedłużania ich poprzez łączenie).

Dostawę takich prętów na budowę można zrealizować nawet małym samochodem dostawczym - nie ma konieczności użycia dużych samochodów ciężarowych.

Korzyści podczas użytkowania budowli

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ są materiałem trwałych i odpornym na działanie szkodliwych czynników otoczenia. Praktycznie nie wymagają żadnej konserwacji czy remontów po zakończeniu budowy.

Zalecenia zawarte w normie żelbetowej EC2 odnośnie ochrony trwałości betonu w środowiskach agresywnych wymuszają konieczność stosowania kosztownej ochrony powierzchniowej betonu. Polega to często na kosztownej impregnacji lub nakładaniu powłok zabezpieczających beton. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć, mróz, Co₂, sól oraz inne agresywne czynniki i zapewnić projektowany czas użytkowania konstrukcji często zachodzi konieczność zwiększenia grubości otuliny.

Zastosowanie prętów kompozytowych ARMASTEK™ niweluje większość z powyższych problemów.

Korzyści po przewidzianym okresie użytkowania

Niskie koszty utylizacji

Zalety stosowania prętów kompozytowych pozwalają na osiągnięcie nie tylko doraźnych, ale też długoterminowych korzyści ekonomicznych.

Podczas rozbórki pręty kompozytowe ARMASTEK™ nie wymagają ekstrakcji przed kruszeniem betonu i nie generują dodatkowego, trudnego do utulizacji odpadu.