Ładowanie

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju "budowle powinny być zaprojektowane z materiałów trwałych, nie wymagających napraw i remontów, z zapewnieniem łatwości oddzielania różnych materiałów od siebie przy remontach i rozbiórce".

Jednym z podstawowych materiałów stosowanym w budownictwie jest beton. Jest to materiał przenoszący naprężenie ściskające. Jednak jego wytrzymałość na naprężenia rozciągające jest bardzo mała.

Podniesienie wytrzymałości na rozciąganie osiąga się poprzez połączenie betonu z prętami stalowymi, służącymi do jego wzmocnienia. Wynikiem takiego połączenia jest żelbet, stosowany powszechnie od XIX wieku. Niestety rozwiązanie takie ma jedną podstawową wadę związaną z korozją stali użytej do wzmocnienia betonu. Konstrukcje żelbetowe często narażone na szkodliwe działanie wilgoci, soli (stosowane do odmrażania powierzchni), mrozu, częstych zmian temperatury i obciążeń. Długotrwałe oddziaływanie tych czynników na żelbet prowadzi do korozji prętów. Produkty korozji zbrojenia powiększając swoją objętość niszczą beton powodując powstawanie rys i w konsekwencji prowadzą do pęknięć i odprysków betonu. Żelbet taki nie jest więc materiałem trwałym, wymaga częstej konserwacji i kosztownych napraw. Poza tym stwarza duże problemy przy rozbiórce, związane z koniecznością ekstrakcji prętów stalowych z betonu przed jego kruszeniem.

Koszty napraw infrastruktury europejskiej w wyniku korozji wynoszą około 30 mld euro rocznie, przy czym koszty te mogą być nawet dwukrotnie wyższe od kosztów poniesionych na budowlę.

Problemy te spowodowały poszukiwanie nowych, lepszych materiałów do zbrojenia betonu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wysokiej odporności na korozję.

Rozwiązaniem idealnie spełniającym powyższe wymagania są pręty kompozytowe ARMASTEK™ wykonane z włókien szklanych.

Kompozyty ze wszystkich znanych materiałów posiadają najkorzystniejszą relację wytrzymałości do wagi i są całkowicie odporne na korozję nawet w środowiskach alkalicznych. Poza tym są materiałem trwałym, nie wymagającym konserwacji i napraw, nie stwarzają też większych problemów przy rozbiórce, gdyż można kruszyć beton wraz z zatopionymi w nim prętami kompozytowymi. Pręty kompozytowe doskonale wpisują się więc w strategię zrównoważonego rozwoju budownictwa.

Do tej pory ze względu na wysokie ceny (w stosunku do prętów stalowych) pręty kompozytowe nie są zbyt szeroko stosowane.

Dopiero rozwój technologii produkcji oraz wdrożenie własnych innowacyjnych patentów umożliwiły nam produkcję prętów kompozytowych spełniających wysokie wymagania wytrzymałości na rozciąganie oraz odporności na korozję w konkurencyjnej cenie.