Ładowanie

Wytrzymałe na rozciąganie

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ charakteryzują się 2,5-krotnie wyższą wytrzymałością od stali w typowym gatunku AIII.


Odporne na korozję

Są materiałem trwałym, długowiecznym, odpornym na działanie wody, również słonej.


Lekkie

Dziewięciokrotnie lżejsze od stali, są materiałem łatwym w logistyce, układaniu i obróbce.


Odporne chemicznie

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ są odporne na chlorki, kwasy i chemikalia, mogą być stosowane w środowiskach kwaśnych i alkalicznych.


Antymagnetyczne

Nie stwarzają przeszkody dla przenikania fal elektromagnetycznych.


Dielektryczne

Są izolatorem elektrycznym i nie przewodzą prądu.


Odporne na temperaturę

Nie przewodzą ciepła - są izolatorem cieplnym, nie tracą, w odróżnieniu od stali, swoich właściwości nawet w bardzo niskich temperaturach. Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest zbliżony do współczynnika betonu, co pozwala uniknąć uszkodzeń żelbetu spowodowanych zmianami temperatury. Pręty kompozytowe ARMASTEK™ posiadają ponad stukrotnie niższą przewodność cieplną w stosunku do prętów stalowych.