Ładowanie

Zalety prętów kompozytowych ARMASTEK™

  • mniejsza grubość betonu,
  • niższa waga elementów,
  • odporność na korozję,
  • brak kosztów konserwacji, napraw, remontów bądź wymiany,
  • wprowadzenie nowych wyrobów o dłuższym cyklu życia, mniejszej wadze oraz odpornych na działanie środowisk agresywnych,
  • oszczędność.

Właściwości prętów kompozytowych ARMASTEK™ pozwalają na znaczne zmniejszenie grubości betonu.

Zalety

Mniejsza średnica prętów zbrojeniowych.

Zalety

Większe odległości między prętami - oszczędność materiału.

Zalety

Bardzo niski współczynnik rozszerzalności cieplej - użycie prętów kompozytowych ARMASTEK™ nie naraża betonu na uszkodzenia spowodowane temperaturą.

Zalety

Całkowita odporność na korozję pozwala na zmniejszenie grubości otuliny.

Zalety