Ładowanie

Własności prętów kompozytowych ARMASTEK™ znacznie faworyzują ten materiał w obiektach narażonych na oddziaływanie wody i temperatury.

Infrastruktura mostowo-drogowa:

 • ochronne bariery drogowe,
 • parkingi i place manewrowe,
 • mosty.

Prefabrykowane elementy żelbetowe:

 • płyty drogowe,
 • podkłady kolejowe,
 • elementy sieci kanalizacyjnych,
 • ogrodzenia.

Infrastruktura morska i portowa:

 • budowle mające kontakt z wodą morską będące pod jej oddziaływaniem takie jak wzmacnianie nabrzeży, budynki portowe, pomosty.

Budownictwo jednorodzinne i przemysłowe:

 • zbrojenie fundamentów,
 • posadzki,
 • parkingi i place manewrowe.

Obiekty budownictwa rolniczego:

 • obory, chlewnie, zbiorniki do przechowywania wszelkich odpadów i ścieków, kanalizacja i melioryzacja itp.
Armastek