Ładowanie

Własności prętów kompozytowych ARMASTEK™ powodują, że mogą być stosowane w budowlach, w których konstrukcje wykonane ze zwykłego żelbetu nie spełniają stawianych im wymagań.

Często zachodzi konieczność użycia alternatywy do prętów stalowych np. prętów ze stali nierdzewnej, bądź też zastosowania specjalnych, bardzo kosztownych dodatkowych środków technicznych.

Stosując pręty kompozytowe ARMASTEK™ można uniknąć tych prac a koszt wykonania zbrojenia będzie kilkukrotnie niższy niż użycie prętów ze stali nierdzewnej.

Urządzenia dużej mocy pracujące w przemyśle np. transformatory, w bliskim kontakcie z żelbetem mogą powodować indukowanie prądów w żelaznych prętach zbrojeniowych. Powoduje to przyśpieszenie ich korozji i szybszą utratę wytrzymałości całej konstrukcji. Pręty kompozytowe ARMASTEK™ nie przewodzą prądu, nie występuje więc w nich zjawisko indukcji a urządzenia elektryczne pracują w ich pobliżu bez strat.

W obiektach, w których stal może niekorzystnie wpływać na pracę urządzeń elektronicznych, zniekształcając, bądź uniemożliwiając ich pracę wymagane jest stosowanie zbrojenia niemetalicznego i niemagnetycznego.

Pręty kompozytowe ARMASTEK™ poza tym, że są izolatorem elektrycznym są całkowicie obojętne dla fal elektromagnetycznych. Dlatego też w znacznie większym stopniu spełniają powyższe wymagania w odróżnieniu od kilkukrotnie droższej stali nierdzewnej.

Dotyczy to przede wszystkim takich obiektów jak:

Obiekty energetyczne:

  • rozdzielnie,
  • transformatorownie z dużych zakładach pracy.

Lotniska:

  • budowle związane z obsługą ruchu,
  • stacje radarów,
  • wieże kontrolne.

Placówki badawcze i laboratoria

Szpitale

Obiekty wojskowe

Armastek